ENTRAR ÁREA PRIVADA

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

//: noticias / noticias

Noticias y actualidad relacionada con Citexvi y su entorno


Segundo o 'III Informe de Conxuntura Socioeconómica do Ano 2017' presentado este xoves

A economía galega continúa a súa senda expansiva

Os expertos indican que o crecemento susténtase na maior contribución do saldo exterior neto


O Foro Económico de Galicia, xestionado polo Grupo Gen da Universidade de Vigo, presentou este xoves en Santiago de Compostela o III Informe de Conxuntura Socioeconómica do Ano 2017, coordinado por Fernando González Laxe. Nel saliéntase como tras nove anos dende o comezo da crise, Galicia presenta un PIB real case ao mesmo nivel de 2008. “Con todo, esta recuperación macroeconómica non se traslada ao mesmo ritmo ao mercado de traballo, nomeadamente no que se refire á poboación ocupada”, advírtese no documento.


Duvi | Ourense
O Foro Económico de Galicia, xestionado polo Grupo Gen da Universidade de Vigo, presentou este xoves en Santiago de Compostela o III Informe de Conxuntura Socioeconómica do Ano 2017 (https://foroeconomicodegalicia.es/actividades/presentacions/a-economia-galega-continua-coa-sua-senda-2/), coordinado por Fernando González Laxe. Nel saliéntase como tras nove anos dende o comezo da crise, Galicia presenta un PIB real case ao mesmo nivel de 2008. “Con todo, esta recuperación macroeconómica non se traslada ao mesmo ritmo ao mercado de traballo, nomeadamente no que se refire á poboación ocupada”, advírtese no documento.

O informe presentado no Centro Social Abanca de Santiago de Compostela está asinado, ademais de por González Laxe, por José Francisco Armesto, Patricio Sánchez e Santiago Lago. Nesta ocasión, xunto coa análise das contas económicas do segundo trimestre do ano e a síntese estatística dos indicadores de conxuntura, o traballo do Foro Económico de Galicia compleméntase con comentarios sobre os retos futuros en materia laboral elaborados polo docente da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do campus de Ourense Alberto Vaquero.

Crecemento lixeiramente superior á media española
A economía galega, sinálase no documento, continúa coa súa senda expansiva rexistrando novamente taxas de variación interanuais iguais ou superiores ao 3%. Tras unha medra do PIB real no segundo trimestre do 3,2%, detállase, Galicia mantén por cuarto trimestre un crecemento lixeiramente superior á media española. Na súa análise, os expertos do Foro Económico destacan como “o crecemento da economía galega susténtase na maior contribución do saldo exterior neto, que compensa a ralentización da achega da demanda interna e a contracción do investimento público”. Dende o punto de vista da oferta, engaden, o diferencial positivo galego explícase polo dinamismo da industria manufactureira e do sector servizos, impulsado novamente polas actividades de comercio, transporte e hostalería. En sentido contrario, poñen o aceno no negativo comportamento do sector primario.

No que atinxe ao mercado de traballo, os tres indicadores de ocupación e os dous do desemprego considerados no informe presentan un comportamento positivo en termos cuantitativos. Con todo, sinálase no documento, persisten aspectos claramente negativos como son o peor comportamento en relación á media española, a paulatina e preocupante caída da poboación activa máis nova, a elevada taxa de temporalidade e o aínda elevado peso relativo do paro de longa duración . A recuperación económica, advirten os expertos, non foi quen de frear a perda de poboación en Galicia, sendo especial intensa no caso da poboación activa entre 25 e 34 anos . O mercado de traballo, recálcase no documento presentado este xoves, está a experimentar nos últimos anos mudanzas de calado que inevitablemente implicarán enfrontarse a retos importantes .

Volver

Fuente: DUVI