ENTRAR ÁREA PRIVADA

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

//: noticias / noticias

Noticias y actualidad relacionada con Citexvi y su entorno


O profesor asociado Miguel Ángel Vázquez é o coordinador do estudo

Un proxecto sobre a linguaxe discriminatoria cos maiores gaña a bolsa de investigación ...

O obxectivo último da iniciativa é mellorar a calidade de vida do colectivo da terceira idade


O pasado mes de febreiro tivo lugar a sinatura dun convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Fundación Dorzán, institución privada sen ánimo de lucro centrada no colectivo da terceira idade. Entre as primeiras medidas contempladas estaba entón a convocatoria dunha bolsa de investigación para proporcionar apoio económico á realización de traballos científicos na área de atención ás persoas maiores. O proxecto Deseño dunha ferramenta de avaliación do 'elderspeak' ou 'hablageria' para profesionais en contornas de atención a persoas maiores, do profesor asociado Miguel Ángel Vázquez, vén de gañar a primeira edición desta bolsa.


Rosa Tedín | Ourense
O pasado mes de febreiro tivo lugar a sinatura dun convenio marco de colaboración entre a Universidade de Vigo e a Fundación Dorzán, institución privada sen ánimo de lucro centrada no colectivo da terceira idade. Entre as primeiras medidas contempladas estaba entón a convocatoria dunha bolsa de investigación para proporcionar apoio económico á realización de traballos científicos na área de atención ás persoas maiores. O proxecto Deseño dunha ferramenta de avaliación do 'elderspeak' ou 'hablageria' para profesionais en contornas de atención a persoas maiores, do profesor asociado da Facultade de Ciencias da Educación do campus de Ourense Miguel Ángel Vázquez, vén de gañar a primeira edición desta bolsa.

A convocatoria, destinada a financiar un único traballo coa cantidade de 1500 euros, estaba aberta á participación do alumnado matriculado durante o curso 2016/2017 na Universidade de Vigo no campus de Ourense e do persoal docente e investigador que no momento da convocatoria se atopase en situación de servizo activo na Universidade de Vigo. O obxectivo xeral da proposta de investigación proposta por Miguel Ángel Vázquez é deseñar unha ferramenta de avaliación do 'elderspeak' ou 'hablageria' para os contextos de atención sociosanitaria profesionalizada, que permita valorar a promoción de actitudes apropiadas de boa comunicación con persoas maiores e detectar situacións susceptibles de considerarse formas de sutil e involuntario maltrato cotián .

Elaboración e proba dun cuestionario
Para acadar este obxectivo xeral, no marco deste proxecto elaborarase unha ferramenta que a modo de cuestionario permita a obxectiva detección e medida da linguaxe discriminatoria por razón de idade , ferramenta que será denominada Escala de Valoración do 'Elderspeak' Ageísta ou Discriminatorio por Idade. Tamén, engade o responsable do proxecto na súa memoria, realizaranse aplicacións experimentais da ferramenta en ámbitos de coidados sociosanitarios e de atención comunitaria xerontolóxica, recorrendo a profesionais en interacción comunicativa con persoas maiores. Esta aplicación práctica permitirá levarase a cabo coa idea de mellorar o deseño do propio cuestionario.

Sobre a importancia de abordar o estudo deste tema, Miguel Ángel Vázquez, doutor en Medicina e presidente da Sociedade Galega de Xerontología e Xeriatría, salienta na súa proposta como “a linguaxe da discriminación por idade, ou do edadismo, é complexa e pode variar desde un comentario que pretende ser unha comunicación explicitamente positiva a unha humillación verbal, xa sexa intencional ou non intencional, que comunica a hostilidade ou o insulto e que en ocasións é efectuada sen a consciencia da agresión”. Ademais, engade, “tamén a miúdo a persoa que recibe a mensaxe pode ser tamén descoñecedora do nesgo que se comunica” e, “o máis preocupante é que estes patróns discriminatorios baseados na linguaxe se normalizan e se van facendo potencialmente internalizados pola sociedade”.

Volver

Fuente: DUVI