ENTRAR ÁREA PRIVADA

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

//: noticias / noticias

Noticias y actualidad relacionada con Citexvi y su entorno


Como combater os estereotipos de xénero desde a didáctica das artes

Achegar ao alumnado da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte unha serie de experiencias e recursos que desde as aulas permitan rachar cos estereotipos de xénero que, a día de hoxe, persisten no eido educativo é o obxectivo das xornadas Didáctica das expresión artística desde a perspectiva de xénero

más info https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/combater-os-estereotipos-xenero-didactica-artes

Volver

Fuente: DUVI