ENTRAR ÁREA PRIVADA

NOTICIAS Y ACTUALIDAD

//: noticias / noticias

Noticias y actualidad relacionada con Citexvi y su entorno


As 54 vacantes rexístranse nos sectores PDI-A con 32 e Estudantes con 22

O novo Claustro estará integrado por 197 membros

Fisioterapia e a EU de Estudos Empresarias, sen representantes do PDI-A e Estudantes

Un total de 197 representantes dos sectores PDI-A, PDI-B, Estudantes e PAS integrarán o novo Claustro da Universidade de Vigo. Destas 197 persoas, ás que sumarán o novo reitor, o secretario xeral e a ou o xerente, 114 foron elixidas nas últimas horas nas urnas e proclamadas provisionalmente e outras 83 proceden de centros dos tres campus nos que non foi preciso realizar eleccións, ao haber menos candidatas e candidatos que claustrais a elixir. Tanto o PAS e o PDI-B cubriron todas as prazas que lles corresponden no máximo órgano de representación e control da comunidade universitaria.

Un total de 197 representantes dos sectores PDI-A, PDI-B, Estudantes e PAS integrarán o novo Claustro da Universidade de Vigo. Destas 197 persoas, ás que sumarán o novo reitor, o secretario xeral e a ou o xerente, 114 foron elixidas nas últimas horas nas urnas e proclamadas provisionalmente e outras 83 proceden de centros dos tres campus nos que non foi preciso realizar eleccións, ao haber menos candidatas e candidatos que claustrais a elixir. Tanto o PAS e o PDI-B cubriron todas as prazas que lles corresponden no máximo órgano de representación e control da comunidade universitaria, 25 no caso do Persoal de Administración e Servizos e 23 no do persoal docente e investigador que non é profesorado doutor con vinculación permanente. Pola súa banda, o PDI-A terá 96 representantes e 32 vacantes, mentres o alumnado contará con 53 representantes, quedando 22 prazas vacantes.


En relación coas prazas que non se cubrirán neste Claustro, cómpre destacar que a Facultade de Fisioterapia e a Escola Universitaria de Estudos Empresarias non terán representación dos sectores PDI-A nin Estudantes ao non presentarse ningunha candidatura. Pola súa banda, a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo no terá representantes do PDI-A no Claustro, no que tampouco haberá presenza estudantil da Facultade de Ciencias Empresarias e Turismo e da Escola de Enxeñaría Forestal.


Mentres os representantes do PDI-A, PDI-B e PAS son elixidos por catro anos, os do sector de Estudantes ocuparán os seus postos os vindeiros dous anos.


Resultados por sectores e centros


Nas votacións celebradas onte o PDI-A no campus de Vigo elixiu 12 representantes na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, catro na de Minas de Enerxía, sete na Facultade de Bioloxía e seis en Ciencias do Mar. En Ourense elixíronse tres representantes na Facultade de Dereito, catro na de Empresariais e Turismo e catro de Ciencias da Educación. Pola súa banda, a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do campus de Pontevedra, elixiu cinco representantes.


No caso do PDI-B, pola circunscrición que inclúe as facultades de Filoloxía e Tradución, Económicas e Empresariais, Ciencias Xurídicas e do Traballo e a EU de Estudos Empresariais resultaron elixidos 4 representantes, aos que se suman a da circunscrición que abrangue as escolas de enxeñaría de Minas e Telecomunicación e os cinco representantes da Escola de Enxeñería Industrial. No campus de Ourense, pola circunscrición que inclúe as facultades de Historia e Ciencias de Educación elixíronse dous representantes, mentres que en Pontevedra resultaron elixidos tres pola circunscrición das facultades de Belas Artes e Ciencias da Educación e do Deporte e tres pola que inclúe a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, a Escola de Enxeñaría Forestal e Facultade de Fisioterapia.


No sector Estudantes no campus de Ourense a Facultade de Ciencias elixiu dous representantes, Historia un, Ciencias da Educación sete. En Vigo, a Escola de Enxeñería Industrial elixiu 13 representantes, Minas e Enerxía dous e Ciencias do Mar un.


Pola súa banda o sector do PAS elixiu 25 representantes de entre as 50 persoas que presentaron a súa candidatura a Claustro.

Volver

Fuente: DUVI