ENTRAR ÁREA PRIVADA

Perfil del
Contratante Ver Perfil
CITEXVI supone un ámbito en el que se desarrolla una estrecha cooperación
entre el mundo empresarial y la Universidad de Vigo

Noticias

Mercedes Varela estudou na súa tese como potenciar a formación dos futuros docentes nesta materia

Un mundo sostible precisa dunha educación ambiental transformadora

O Grupo de Investigación en Análise Macroeconómica desenvolve un proxecto financiado polo Mineco

Na procura dunha explicación da orixe das disparidades entre países nos procesos de cambio da ...